کفپوش ضدسایش

کفپوش ضدسایشاین کفپوش ترکیبی از سنگهای فلزی، هماتیت و پلیمر چند جزئی می باشد که مقاومت آن در مقابل ضربه، فشار و سائیدگی تقریبا چهار برابر کفپوش های معمولی بوده که باعث افزایش طول عمر این کفپوش ها گردیده است. لازم به ذکر است جذب آب آنها بسیار پایین تر بوده و فاقد رنگ شیمیایی می باشد.

وزن -کیلوگرم
ابعاد محصول رنگ محصول کد محصول طرح محصول عکس محصول
7/5 33*33*3 شکلاتی سیر و باز a.p.b.n 100 کفپوش طرح دو خط 006-copy
7/5 33*33*3 شکلاتی سیر و باز a.p.b.n 110 کفپوش طرح چهار خط a.p.b.n-110
7/5 33*33*3   a.p.b.n 120 کفپوش طرح مثلثی 120
7/5 33*33*3   a.p.b.n 130 کفپوش طرح مثلث کامل 120
7/5 33*33*3 شکلاتی سیر و باز a.p.b.n 140 کفپوش طرح ساده 180
7/5 33*33*3 زرد a.p.b.n 150 کفپوش طرح نابینایان a.p.b.n 150
2/5 11*33*3 شکلاتی سیر باز a.p.b.n 160

کفپوش ساده

a.p.b.n-160
7/5 33*33*3 رنگ ترکیبی a.p.b.n 170 کفپوش دو رنگ a.p.b.n-170
16 40*40*4 شکلاتی سیر و باز a.p.b.n 180 کفپوش ساده 180
16 40*40*4 رنگ ترکیبی a.p.b.n 190 کفپوش دو رنگ 190
7/5 20*40*4   a.p.b.n 200 کفپوش طرح فلش
200

تماس با ما

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان اصلی، پلاک 2، مبلمان شهری شهر آذین
تلفن تماس: 8-35724287-031

تلفن همراه: 09131180679

تلفن همراه: 09133084657

 فاکس: 35724286-031

سرعت گیر ترافیکی