توجه اقتصادی جداول روتوش

در حال حاضر برای جداول که در شرایط جوی ریزش کرده 5 ایتم کار انجام میگیرد:
1 تخریب جداول
2 حمل نخاله
3 حمل جداول جدید
4 اجرای جداول
5 رنگ زدن جداول
اما با اجرای جداول پلیمری روتوش در ابعاد 5/4 *50*28 این 5 ایتم در 1 ایتم خلاصه مشود این جداول میتواند با استفاده از چسب سنگ روی جداول تخریب شده بچسبد ویا با 2 سانتی متر فاصله اجرا شده وما بین جدول تخریب شده و جدول روتوش را با دوقاب پر کرد به این ترتیب با 1 اجرا جدولی با دوام رنگی با علائم راهنمایی می توان داشت.

تماس با ما

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان اصلی، پلاک 2، مبلمان شهری شهر آذین
تلفن تماس: 8-35724287-031

تلفن همراه: 09131180679

تلفن همراه: 09133084657

 فاکس: 35724286-031

سرعت گیر ترافیکی